Alzheimer jest chorobą postępującą i nieuleczalna, która wkrada się do naszego życia niczym złodziej. Okradając bezlitośnie kawałek po kawałku ze zdolności myślenia, pamięci, funkcjonowania w życiu. Osoba nią dotknięta powoli zmienia swoje zachowania, zaczyna wycofywać się z życia społecznego, często pojawia się też depresja.

Choroba alzheimera jest dolegliwością dotyczącą zwyrodnienia układu nerwowego objawiająca się postępującym otępieniem umysłowym. Początkowe objawy uznaje się za zmęczenie, dlatego może zostać późno zdiagnozowana. Walka z nią trwa od 2 do 20 lat. Najczęściej występuje u osób powyżej 65 roku życia, zdecydowanie częściej zapadają na nią kobiety niż mężczyźni (niektóre badania wykazują korelację występowania choroby z obniżającym się poziomem estrogenu w okresie menopauzy jak i po niej).

Diagnozowaniem i leczeniem zajmują się: neurolog, psychiatra i geriatra.

Aktualnie nie ma niestety leku na tę chorobę.

Stosuje się różne sposoby spowalniające postęp choroby jak leczenie farmakologiczne, terapia zajęciowa, rehabilitacja, odpowiednia opieka w codziennym funkcjonowaniu psychicznym i fizycznym, aby polepszyć komfort życia chorego w niektórych objawach jak zaburzenia snu, stanach lękowych czy depresyjnych.

Wsparciem w życiu osoby chorej na alzheimera jest rola biskich i Opiekuna – ich podejście jest najważniejszą terapią w codziennym funkcjonowaniu. Bardzo istotne jest zapewnienie choremu spokoju, komfortu i poczucia bezpieczeństwa, bez potrzeby narażania pacjenta na krytykę. Konfrontując chorego z jego niedoskonałościami i popełnionymi pomyłkami, negatywnie wpływa się na jego stan emocjonalny.

Nierzadko osoby zajmujące się chorym stoją przed trudną decyzją zrezygnowania z wykonywania zawodu, aby móc zająć się wymagającym stałej opieki rodzicem. Alternatywą jest zatrudnienie opiekuna do całodobowej opieki albo skorzystanie z pomocy fundacji dającymi wsparcie chorym na Alzheimera i ich rodzinom , posiadającym odpowiednie zaplecze specjalistów geriatrii czy rehabilitacji.

Jeśli jedyną przeszkodą do zapewnienia potrzebnego poziomu opieki okażą się finanse, to jest coś co możesz już dzisiaj zrobić, aby przestał to być problem w przyszłości.

Ubezpieczenie od poważnych chorób obejmuje między innymi zachorowanie na Alzheimera powodującą trwałą utratę możliwości samodzielnej egzystencji.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej – musisz tylko zapytać.

Scroll to top