Kilka faktów z wiedzy podstawowej, które każdy z nas ma w małym paluszku, bo przecież zarówno prawo pracy, ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych czy prawo spadkowe powtarzamy jak paciorek już od liceum, niezależnie od tego czy jesteśmy pracownikami czy dajemy komuś pracę.
 
Wstęp trochę przewrotny, bo jak wielu rzeczy w życiu dowiadujemy się albo ostatni albo za późno.
 
Ciekawa jestem ilu z Was słyszało o odprawie pośmiertnej? Ilu wie komu, ile i dlaczego się należy po śmierci bliskiej osoby?
 
Nie mówię tutaj o klasycznym spadkobraniu, gdzie zmarły pozostawia majątek ( czy długi ) i jego zstępni czy wstępni mają swój ustawowy udział w masie spadkowej. O tym będzie innym razem.
 
Nie mówię też o zasiłku pogrzebowym.
 
Mówię o sytuacji, kiedy pracodawca musi wypłacić upoważnionym określoną sumę pieniędzy z tytułu śmierci pracownika. Niezależnie od przyczyny zgonu.
Wiecie?
 
Niezależnie czy jesteś Pracodawcą czy Pracownikiem – sprawdź co to jest odprawa pośmiertna.
 
 
 

Odprawa pośmiertna

– należne świadczenie, jakie rodzina ma prawo uzyskać od pracodawcy zmarłego

 

 

W przypadku śmierci pracownika na pracodawcy spoczywa obowiązek wypłaty rodzinie pracownika tzw. odprawy pośmiertnej.

Nie ma znaczenia z jakiego powodu pracownik zmarł (w skutek wypadku, choroby, samobójstwa) jak i miejsce (podczas wykonywanej pracy czy będąc na urlopie wypoczynkowym, macierzyńskim wychowawczym czy też w trakcie L4).

Wysokość odprawy uzależniona jest od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy i wynosi:
  • jednomiesięczne wynagrodzenie, gdy pracownik był zatrudniony której niż 10 lat;
  • trzymiesięczne wynagrodzenie, gdy zatrudnienie trwało co najmniej 10 lat;
  • sześciomiesięczne wynagrodzenie, gdy stosunek pracy trwał ponad 15 lat.
 
Świadczenie pracy musi opierać się na stosunku pracy, którym jest mowa o pracę (na okres, próbny, na zastępstwo, na czas określony i nieokreślony – regulacje Kodeksu prawa pracy)
 

Odprawa nie przysługuje, gdy zmarły wykonywał pracę na podstawie umowy zlecenie , umowy o dzieło, konktraktu, ect – regulacje kodeksu cywilnego)

Do wyliczenia wysokości Odprawy pośmiertnej stosuje się przepisy jak do wyliczenia ekwiwalentu.

Pod uwagę bierze się wyłącznie pracę u aktualnego pracodawcy, a nie łączną liczbę przepracowanych lat. Wyjątkiem jest sytuacja przejścia przedsiębiorstwa na innego pracodawcę, tzn. sumuje się lata pracy w tym przedsiębiorstwie.

Jeśli pracownik bezpośrednio przed śmiercią był zatrudniony na umowę o pracę u więcej niż jednego pracodawcy – na każdym z nich ciąży obowiązek wypłacenia odprawy pośmiertnej.

Komu przysługuje odprawa pośmiertna?
  • małżonkowi ( nie: partnerowi_ce)
  • innym członkom rodziny spełniającym warunki wymagane do uzyskania renty rodzinnej w myśl przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (nie tylko własnym dzieciom, ale też przysposobionym, czy rodzicom – odsyłam do przepisów)

Upoważnieni mają 3 lata od śmierci pracownika na zgłoszenie się po odprawę, po tym czasie roszczenie przedawnia się.

Kwota z odprawy dzielona jest po równo między upoważnionych, chyba że po zmarłym pozostał tylko jeden uprawniony – wtedy przysługuje mu połowa wysokości odprawy.

Oprawa pośmiertna nie wchodzi w skład masy spadkowej i nie podlega dziedziczeniu.

Oprawa pośmiertna jest zwolniona od podatku dochodowego od osób fizycznych ( dla rodziny).

 

 
Kiedy pracodawca jest zwolniony z wypłacenia odprawy pośmiertnej?

Art. 93 § 7 Kodeksu pracy

Odprawa pośmiertna nie przysługuje członkom rodziny, o których mowa w § 4, jeżeli pracodawca ubezpieczył pracownika na życie, a odszkodowanie wypłacone przez instytucję ubezpieczeniową jest nie niższe niż odprawa pośmiertna przysługująca zgodnie z § 2 i 6. Jeżeli odszkodowanie jest niższe od odprawy pośmiertnej, pracodawca jest obowiązany wypłacić rodzinie kwotę stanowiącą różnicę między tymi świadczeniami.

 

 

Pracodawco,

wykupując ubezpieczenie grupowe dla swoich pracowników i opłacając składkę w części dotyczącej ubezpieczenia życia ściągasz z siebie przyszłe koszty, które mogą się pojawić razem ze śmiercią pracownika.

Koszt ubezpieczenia na życie to kwestia kilkunastukilkudziesięciu złotych miesięcznie (w zależności od wieku, rodzaju wykonywanej pracy i od wysokości sumy ubezpieczenia)

 

Przykład: 35 letni analityk, SU 50 000zł = kilkanaście złotych składki;
45 letni kierowca pojazdów ciężarowych SU 50 000zł = podwójna składka analityka).

 

Scroll to top